Categorie├źn
Uncategorized

Update samenwerking DES – Volharding

Zoals inmiddels bekend zijn DES en Volharding een traject gestart om te verkennen of en hoe een intensievere samenwerking tussen beide verenigingen mogelijk is en in welke vorm dat zou kunnen. We maken al jaren gebruik van hetzelfde sportpark, dus de we zijn samen gaan kijken of daar meer uit te halen valt. Er zijn de afgelopen periodes diverse initiatieven genomen om te kijken welke mogelijkheden er zijn en daarin is een fusie tussen beide verenigingen ook onderzocht. Bij deze willen we alle leden hier graag een update over geven.

In de eerste maanden van 2021 hebben we de diverse commissies van DES en Volharding gevraagd om te kijken hoe en of een intensievere samenwerking mogelijk is en wat daarvoor per commissie nodig is om dit voor elkaar te krijgen. De conclusies uit deze gesprekken hebben we vanuit de projectgroep geanalyseerd en met beide besturen besproken. Hieruit is de conclusie gekomen dat we de samenwerking op diverse gebieden verder kunnen uitbreiden (onder andere op de accommodatie, bij de activiteiten, op het gebied van sponsoring), maar dat een fusie tussen beide verenigingen op dit moment te vroeg is. We willen de komende periode gebruiken om de samenwerking te optimaliseren en de verenigingen dichter naar elkaar te brengen om wellicht in de toekomst de fusiestap wel te kunnen zetten.

Mochten hier vragen of opmerkingen over zijn dan horen we het graag en lichten we dit graag verder toe!

Projectgroep samenwerking DES – Volharding