Korfbalcommissie

De technische commissie en het bestuur vormen samen de korfbalcommissie. Hierbij wordt vanuit één gezamenlijke agenda de vereniging aangestuurd.
Iedere laatste maandag van de maand komt de korfbalcommissie bij elkaar.  

Ron van Daal Bestuur – voorzitter
Jet Verbeeten Bestuur – secretariaat
Dave Kersten Bestuur – penningmeester en sponsoring
Johan Pijnappels Bestuur – bestuurslid
Christel van den Boogaard Scheidsrechters
Harriët Verstappen Wedstrijdsecretariaat en zaalplanning
Marijn Tacken TC – algemene coördinatie / coördinator A+B 
Hilde Kroezen TC – coördinator C + D
Kristie Hofmans TC – coördinator E + F / Kangoeroeclub / vriendinnentraining
Marloes Broeren TC – coördinator senioren / midweek / recreanten / walking korfbal
Twan Willems TC – commissielid

 

 De Technische Commissie (TC)  zet zich in om:

•        voldoende (gekwalificeerd) kader aan elk te team te koppelen
•        daarbij ondersteuning te bieden indien nodig
•        een technisch plan samen te stellen om het korfbalniveau op een hoger niveau neer te zetten
•        korfbalclinics te organiseren
•        gastdocenten uit te nodigen voor korfbaltrainingen
•        kaderbijeenkomsten te organiseren
•        voldoende en de juiste spelmaterialen aan te schaffen