• Tijdens de jaarvergadering afgelopen maandagavond werd officieel afscheid genomen van van Dave Kersten als bestuurslid. Dave  maakte vijf jaar als penningmeester deel uit van het bestuur. Ook zette hij zich gedurende zijn bestuursperiode in voor de sponsorcommissie. Hij woont vlakbij het korfbalveld en als er dan eens een hamer of zaag nodig was was dat bij Dave snel geregeld.  Er werd al geopperd dat Dave best in de hoedanigheid van "klusjesman" aan DES verbonden zou kunnen blijven. 

    Marja van Treek zal in het bestuur de plaats van Dave overnemen. De afgelopen periode is hier al veel overleg over geweest. Marja is met haar financiele achtergrond een welkome aanvulling bij het bestuur en de aanwezigen op de jaarvergadering stemden hier dan ook unaniem mee in.